11- Centre de Distribució d’Aliments (CDA). Festival monar’T #1a EDICIÓ

Persianes CDA. / Persianas CDA
https://goo.gl/maps/CKdXpfT9QGu

Eduard (RICE)
Eduard (RICE)

Eduard (RICE)
Projecte Social (Girona)
@ricebarcelonawww.ricevisualartist.wixsite.com/rice
Carrer Riu Güell, 178 / Centre de Distribució d’Aliments(CDA) / PERSIANES

# PROJECTE: DESENVOLUPANT UNA CONSCIÈNCIA MULTICULTURAL A TRAVÉS DELS NOU MEDIES

(HISTÒRIES EXTRA-ORDINÀRIES EN UN BARRI EXTRA-ORDINARI)

Sta. Eugènia és un barri tradicionalment acollidor. Des dels seus orígens, ha acollit la població nouvinguda d’altres contrades que arriba a Girona buscant un futur millor. Si durant els mitjans del segle passat varen ser gent de diferents punts d’Espanya, actualment ho són persones extra-comunitàries. Sta. Eugènia i Can Gilbert del Pla té una població d’uns 17 mil habitants, la segona zona de Girona més poblada, amb un percentatge d’emigració que es troba entre el 35 i el 40 per cent. Hi ha més de 75 nacionalitats i els nois de l’institut parlen 23 llengües diferents. Per tant, és un barri intrínsecament multicultural, com ho són molts barris i pobles d’Europa.  

Malgrat a Europa la multiculturalitat està arrelada en la història del continent, en l’actualitat està augmentant de manera exponencial degut a la globalització. Exemples d’aquest fet són l’arribada de 1,8 milions d’emigrants i refugiats l’any 2015 i l’increment exponencial de gent de diferents orígens, en barris com el de Sta. Eugènia. A part de casos puntuals, mai com ara han hagut de conviure gent tant diversa en un mateix espai. Això està provocant la necessitat d’una educació per a la diversitat, que permeti aprofitar la riquesa cultural dels nostres barris i prevenir les conseqüències perverses com ara l’augment de la xenofòbia, la inseguretat i el terrorisme, i el conseqüent augment de la ultradreta i el populisme a Europa, i el món.

Per altra banda, aquest canvi social va acompanyat de com els nois i noies adquireixen la informació, es comuniquen i es socialitzen. Els nostres joves, “nadius digitals”, han nascut en un nou ecosistema de medis (televisió, videojocs, música, internet, …) que els ha proporcionat una intuïció per adaptar-se als entorns tecnològics de la informació i la comunicació. Malgrat això, els nous medis s’utilitzen sobre tot per consumir, d’aquí la necessitat d’una alfabetització transmèdia que els permeti utilitzar-los productivament. Així, aprofitant la “tirada” que tenen els joves pels medis digitals es pot promoure una consciència multiculturals i, de pas, alfabetitzar-los  perquè treguin partir del potencial que tenen les noves tecnologies.

Per tant, el nostre projecte ha consistit en crear activitats que pretenien fusionar una educació per la diversitat amb l’alfabetització transmèdia. Es a dir, a través de l’aprenentatge de l’ús de recursos digitals crear narratives que promoguin una consciència multicultural.

El projecte

Amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de Sta. Eugènia, el Centre Cívic de Can Ninetes, la Universitat de Girona i els instituts de Sta. Eugènia i els Maristes, durant el curs 2018-19, 30 nois i noies de 3er d’ESO (20 de l’institut de Sta. Eugènia i 10 dels maristes) de diferents orígens culturals, juntament amb 20 alumnes de primer curs de Psicologia de la UdG, s’han trobat durant 8 ocasions cada setmana per compartir les seves històries de vida i les seves experiències al barri. El material elaborat en aquestes trobades ha estat la base de tres propostes que han servit de model pel mural definitiu que podeu fruir en una de les parets del festival Monar’T. Aquest mural vol representar persones diverses d’orígens diferents que aspiren el mateix, un mon millor. 

Carles Rostan